FIDELITY PR SERVICES s.r.o.
Slavíkova 1608/15
120 00 - Praha 10

Tel.: +420 222 230 543
Fax: +420 222 230 541

Úvod

Fidelity PR Services je full service agentura, která nabízí klientům široké spektrum služeb v oblasti marketingu, public relations, produkční i producentské činnosti a reklamy. Její zaměstnanci jsou specialisty s dlouholetými manažerskými zkušenostmi a odbornými znalostmi.

Reklama ATL

Podle průzkumu o Vaší značce Vám vytvoříme plán řízení značky a zpracujeme konkrétní návrhy do podoby reklamní kampaně či jiných aktivit pro zvýšení povědomosti o Vaší společnosti.

Reklama BTL

Rádi pro Vás uspořádáme akci, včetně scénáře a výběru prostor, kde se můžete setkat s potencionálními klienty či partnery, jejichž pozvání zajistíme. Zároveň zabezpečíme potřebný personál, vybavení, catering či účinkující hudební nebo jiný doprovodný kulturní program.

Marketingová komunikace

Postaráme se o dobré vztahy Vaší společnosti s médii a širokou veřejností pro kladné vnímání Vaší značky.

Výzkum trhu

Pro každou spolupráci vybíráme nejvhodnější metody měření důležitých kritérií pro úspěšnost prodeje a zvýšení povědomí o Vaší společnosti, značce či Vašem produktu.

© Fidelity PR Services, s.r.o. 2010. Všechna práva vyhrazena.